Image
شرکت فولاد یک شرکت تولیدی است که در زمینه تولید فولاد و محصولات فولادی فعالیت می‌کند. این شرکت در بسیاری از کشورها و بازارهای جهانی فعالیت دارد و محصولات آن از جمله ورق های فولادی، نبشی های فولادی، لوله های فولادی، میلگردها و برخی محصولات دیگر است.
شرکت فولاد در ایران نیز وجود دارد و یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور است. این شرکت در زمینه تولید و صادرات فولاد و محصولات فولادی فعالیت می‌کند و محصولات آن از جمله ورق های فولادی، نبشی های فولادی، لوله های فولادی، میلگردها و برخی محصولات دیگر است.